Dewereldvankaat

Saturday, February 11, 2006

Filed under: Uncategorized — dewereldvankaat @ 12:10 pm

De angst voor het individueel geweten

In het bijna-uitgelezen-boek van Simone de Beauvoir, lees ik – haar interpretatie natuurlijk – dat de opstand tegen Luther niet zozeer een opstand was tegen zijn stellingen maar wel omdat hij verkondigde dat mensen hun eigen geweten moesten volgen voor wat ze als goed en kwaad beschouwden en niét een of ander instituut.
Interessant.
Vrijheid, zelfstandig denken, het maakt machthebbers altijd bang. Dus alles omkeren : mensen zo bang mogelijk maken en (o.a. stelling van Moore) als staat (vroeger de Kerk) de indruk geven dat als ze jou maar geloven en volgen jij ze soulaas zal bieden.
Het scheppen van een afhankelijkheidrelatie.

Het vraagt natuurlijk moed het eigen geweten te volgen…

PS : Ik heb Vingervlug (door “Anonymus” op deze blog aangeraden) gekocht en het liefje staat erop dat ik Wilt van Tom Sharpe lees. Hij heeft mij ooit het verhaal helemaal verteld en toen was het al grollen van het lachen ! Nu nog afwachten of het boek mij ook bekoren kan… Voorlopig een flink lijstje nog te gaan !

Advertisements

Friday, February 10, 2006

Filed under: Uncategorized — dewereldvankaat @ 11:17 am

cartoons…


Half lijdend aan insomnia zwalpte ik gisteren van zender naar zender om iets te vinden dat mij in slaap zou wiegen. De meeste kanalen hebben nog een serie rond middernacht, andere zenders herhalen hun nieuwsuitzendingen.
Zo kwam ik deze nacht terecht op een Nederlandse zender waar Hirsi Ali
in een overvolle persconferentie haar gedachten op hetze rond de moslimcartoons gaf. Een straffe madam met al even straffe uitspraken. Zij pleit voor de vrijheid van meningsuiting en het recht om te beledigen. Klinkt mooi, dat laatste, maar wat houdt het in ? Het is een vraag die ik mij al de hele tijd stel : wanneer wordt iets beledigend ? Voor twee mensen onder elkaar is dat duidelijk : als je bewust geen rekening houdt met de gevoelens van de andere. Met groepen is het weer moeilijk, zeker als er humor bij komt. De een vindt het grappig, de andere vindt het zwak, nog een andere vindt het beledigend en nog een andere vindt het best kunnen.
Ik zou de hetze begrepen hebben mochten de cartoons in een moslimland verschenen zijn, al zou ik ‘m nog verdedigen.
Maar dieper nog kan ik als individu – als ik empathisch probeer te zijn ! – moeilijk begrijpen dat een cartoon die duizende kilometers ver, verschenen in een land waar de moslimtraditie ongekend is en waar vele waarden gelden die moslim niet als waarde zien, zo kwetsend kan zijn. Voor moslims is het gebod geen afbeeldingen te maken blijkbaar zeer absoluut. Het gebod zelf kadert zelfs in de joods-christelijke traditie want is een afgeleide van het gebod god niet af te beelden. Door het niet af te beelden verkleint de kans op verafgoding, op ‘beperking’ van wie god is.
Ik heb er geen moeite mee dat mensen zoiets geloven. In Afganistan betekende dat meteen ook geen filmmateriaal en afbeeldingen van “eender wat”.

Maar gaat het nu echt om die cartoons dat mensen op straat komen ? Ik betwijfel het. Volgens een collega die nogal wat kritiek heeft op de Westerse samenleving gaat het over de moslimwereld die zich constant verdrukt en vernederd voelt en dit als de zoveelste belediging en suprematie van het Westen ziet.
Wauw.
Worden de moslimlanden dan zo verdrukt ? Door het Westen ? En indien ja, hoe komt het dat het Westen deze macht heeft ?

Met alle acties tegen de cartoons wordt door onze Westerse media weerom het beeld geschetst van de ‘geweldadige’ moslim die op straat komt en zogezegd tegen democratie en vrije meningsuiting is. Maar gaat het daar wel over ? En over hoeveel procent moslims gaat het dan ?

De kloof tussen het westen en de moslimwereld groeit en ik vind dat bedroevend jammer. Ik vind het spijtig dat er zoveel getrokken messen zijn langs beide kanten. Alsof wij (het westen) de slechten zijn, zonder waarden en zonder respect en zij de goeden. En omgekeerd : alsof moslims geweldenaars zijn zonder vatbaar te zijn voor rede en wij het allemaal zoveel beter weten.

Nederigheid langs beide kanten zou mooi zijn. Ik geloof niet in ‘de’ moslims of ‘het’ westen.
Ja, ik ben een idealist.

*de volledige toespraak van Hirsi Ali staat vandaag in De Morgen.

Tuesday, February 7, 2006

Filed under: Uncategorized — dewereldvankaat @ 11:57 am

inclusief onderwijs

Nu en dan maak ik mij zorgen, veel zorgen. Ik pieker teveel. Ik zie alleen het negatieve. Ik zie een toekomst waarvan ik bang ben waar ze ons zal brengen.
In mijn werk zie ik een extreem groeiend aantal kinderen met ernstige problemen : verschillende soorten autisme, ADHD, ADD, NLD, dyslexie, dyscalulie, enzovoort. In een klasgroep kom je gauw aan 1/3 van de kinderen die een of andere bovengenoemde ‘aandoening’ heeft. Toch zouden al die kinderen het eind van het schooljaar moeten halen met succes. Klassen zijn gemiddeld 24 leerlingen groot. Voor al deze kinderen bestaan bijzondere maatregelen zodat de eenheid van de klas vervaagt. De een zus, de andere zo, met als gevolg dat ook het tempo voor sommige leerlingen te laag ligt en zij zich gaan vervelen. Wie verveling zegt, zegt meteen ook kans op gedragsproblemen. Wat doet een jongere immers als hij zich verveelt en geen uitdaging meer vindt ? Hij heeft er geen plezier meer aan.
Soms ontstaan er regelrechte oorlogen in klassen. De ‘moeilijke’ leerling wordt letterlijk door de andere leerlingen gedropt, omdat die volgens hen teveel aandacht krijgt (of vraagt), omdat ze het zelf moeilijk hebben om om te gaan met kenmerken van een autistisch kind.
Tenslotte zijn er de leerkrachten. Het houden van orde in de klas, het geven van een boeiende les het vraagt al heel wat energie zonder dat er nog moeilijkheden bijkomen.
De grootste slachtoffers zijn de gewone, niet al te sterke ‘attestloze’ jongeren. Zij vallen uit de boot. Of ze het nu moeilijk hebben met zichzelf, met het studeren, of met hun thuissituatie, ze krijgen geen bijzondere maatregelen en ze vallen niet eens op. Ze verdrinken in de stroom.
Het gevolg is dat niemand echt de aandacht krijgt die hij verdient. De ‘sterke’ leerlingen niet, de ‘zwakke’ leerlingen niet en ook zij niet met een leer- of neurologische stoornis. Autisme etc. bestaat immers in vele vormen en vraagt zo’n specifieke aanpak dat het vanuit de leerkrachten amateurisme blijft.
Niemand geholpen en veel frustratie.
Ook hier.

Sunday, February 5, 2006

Filed under: Uncategorized — dewereldvankaat @ 6:03 pm

heartbeats

Ik ben helemaal in de ban van José Gonzalez’ heartbeats en evenveel al van de reclame van HP die de song plots wereldwijd bekend maakte.
Het maakt mij rustig en doet mij vergeten dat het weer bar is (en te slecht om te lopen), het lied doet mij vergeten dat we in een gestresseerde wereld leven waarin tijd zo belangrijk is.
Als dat geen verdienste is voor het song !
Je kan de song hier beluisteren (clik verder op ‘listen’.
Ook alle informatie over de clip vind je hier. Ik geloofde er niets van dat ze een minstens een half miljoen balletjes over de wegen hadden laten rollen, maar in de filmpjes (behind the scene) zie je evenwel hoe ze balkanonnen gebruiken en werkelijk massa’s balletjes de lucht inschieten. Ik was er graag bij geweest al was het niet geheel zonder gevaar :

An entire block was closed off and special compressed-air cannons shot the balls into the air, while earth moving equipment poured thousands down the street. Not that you’d know it from the finished product, but these balls can do some damage, so all the cars were props and crew members went so far as to having protective shields and crash helmets.

Ondertussen kan ik niet wachten tot het alsjeblieft weer lente wordt en er overal licht is.

« Previous Page

Blog at WordPress.com.